Kengetallen personal training

Er is weinig informatie over de personal training sector voorhanden. Daarom wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar personal training in Nederland. Recent is het boek “Personal Training in Nederland – stand van zaken en toekomst” uitgekomen, waarin onderzoek is gedaan naar de PT-sector.

Wat is het profiel van de personal trainers in Nederland? We geven je enkele cijfers:

 • De gemiddelde leeftijd van een personal trainer is 35,2 jaar
 • 73,4 % van de personal trainers is man
 • Een personal trainer is gemiddeld 59,3 maanden actief
 • 20% van de personal trainers heeft een CIOS-opleiding
 • 20% van de personal trainers heeft een eigen studio
 • 44,9% van de PT klanten is tussen de 21-40 jaar
 • 63,7% van de sessies zijn 1-op-1 sessies
 • De gemiddelde prijs van een 1-op-1 sessie bedraagt 60 euro
 • Een klant blijft gemiddeld 22,7 maanden bij dezelfde personal trainer
 • De gemiddelde omzet per klant bedraagt 312,50 euro

Bedreigingen volgens personal trainers
Hieronder volgt een overzicht van de bedreigingen voor personal trainers, gesorteerd op  de mate waarop het als bedreiging wordt beschouwd. De bedreiging met de hoogst gemiddelde score staat bovenaan:

 • Concurrentie van andere PT’ers
 • BTW-verhoging
 • Concurrentie van fysiotherapeuten met persoonlijke begeleiding
 • Boutique clubs
 • Health Technology, zoals wearables en apps
 • Wettelijke veranderingen met betrekking tot arbeidsverhoudingen (zoals VAR)
 • Outdoor aanbod (zoals bootcamp)

Kansen voor personal trainers
En wat zijn nu de kansen voor personal trainers? Lees ze hieronder, ook gesorteerd op  de mate waarop het als kans wordt beschouwd. De kans met de hoogst gemiddelde score staat bovenaan:

 • Leeftijdsprogramma’s
 • Coachen (in gedragsverandering)
 • Ouderen, 50+ doelgroep
 • Samenwerking met sportclubs, gemeenten etc.
 • Bedrijfsfitness, programma op werkplek
 • Samenwerking met collega PT’ers
 • Jongeren, millennials
 • Health Technology, zoals wearables
 • Preventie (patiënt groepen)

Een algemene conclusie uit bovenstaande cijfers en de kansen en bedreigingen is lastig te trekken omdat de meeste trainers pas kort geleden zijn begonnen; slechts 7,7% is langer dan 10 jaar actief. Tevens zijn de meeste trainers werkzaam als zelfstandige; 23% werkt in loondienst. In het algemeen schetsen de personal trainers een positief beeld van de toekomst met diverse indicaties voor groei. Ze verwachten bijvoorbeeld meer nieuwe klanten en hogere tarieven.

Laatste berichten