Verander het gedrag van jouw leden!

Retentie is het vermogen om mensen binnen de club te houden. Om retentie te vergroten, kun je coachen op gedragsverandering. Met gedragsverandering wil je de leefstijl aanpassen, een onderdeel daarvan is het bezoek aan de club. En dat is een uitdaging op zich, want het veranderen van gedrag is bepaald niet eenvoudig.

Denk SMART

Gedragsverandering gaat in verschillende fasen. Jos Eemstra van Black Box Publishers vertelt dat zij graag gebruik maken van het ‘transtheoretisch model van gedragsverandering’. “Dit model bestaat uit vier verschillende pijlers. De eerste is de fase van verandering en dat is ook voor trainers belangrijk om te weten.” In de eerste fase heeft iemand nog niet over sport nagedacht. Vervolgens komt de fase van voorbereiding en oriëntatie op een club. Daarna komt de actiefase. “In deze fase komt de trainer in beeld en wordt het voor trainers belangrijk om zich af te vragen hoe ze iemand gaan coachen op het bezoekgedrag. Dit kan bijvoorbeeld door doelen te stellen, een resultaat- en procesdoel. Doe dit met de SMART-filosofie in gedachten. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.”

Gedrag onderhouden

Belangrijk is ook de onderhoudsfase: mooi dat iemand regelmatig naar de club komt, maar vervolgens is het ook zaak dat te blijven doen. Jos: “Ga nieuwe doelen stellen. Zo voorkom de terugvalfase, vooral na een vakantie is de zin om weer te beginnen met werk én sport vaak niet groot. Je kunt dit omzeilen door vóór de vakantie alvast een afspraak in te plannen voor ná de vakantie. Dan heb je een stok achter de deur.” In de praktijk blijkt gedragscoaching voor personal trainers makkelijker te zijn dan voor medewerkers van fitnessclubs. “Voor een club met 2000 klanten en zeven trainers is het lastig om iedereen te coachen. Dan is het belangrijk om de routing van je club gestructureerd te houden, bijvoorbeeld een afsprakenstructuur. Daardoor stimuleer je bezoekgedrag.”

Samenvattend:

  • Stel duidelijke doelen die haalbaar zijn. Focus op een resultaat- en procesdoel. Een resultaatdoel is bijvoorbeeld een bepaald gewicht, een procesdoel is twee of drie keer per week naar de club komen.
  • Maak doelstellingen SMART.
  • Stel lange termijndoelen, maar ook subdoelen voor de korte termijn.
  • In de actiefase is het goed om te belonen, dit kan al met een schouderklopje of compliment.
  • Mensen die wekelijks een coachmomentje hebben houden het langer vol.
Laatste berichten